China National Games – Women’s U18 Football
2013
Final
Расписание
Final Пол. в. 1-й
Henan (w) U18
Jiangsu (w) U18
0
2
0
1